Beata Garnytë

10 międzynarodowa wystawa
"AgroBalt' 2001"

W dniach 1-4 maja Wileński Pałac Wystaw Litexpo i IFWexpo Heidelberg GmbH zapraszają na jubileuszową 10 międzynarodową wystawę "AgroBalt' 2001".

Wystawa ta od lat cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród wystawców z państw bałtyckich, lecz i europejskich, niedawno zaś przekroczyła ona granice Europy. Tak np. w tym roku goście wystawy będą mogli obejrzeć narodowe stoisko USA, na którym swe najnowsze osiągnięcia zaprezentują firmy amerykańskie. W targach wezmą również udział firmy z Kanady, Chin, a nawet Japonii. Ogółem zaś w tym roku będzie 658 wystawców, w tym 288 z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji i Mołdawii.

Uczestnicy wystawy i jej organizatorzy niejednokrotnie podkreślali ogromny wpływ tej imprezy na rozwój rolnictwa w państwach bałtyckich. Również w tym roku będą omawiane problemy, nurtujące przemysł rolniczy i żywnościowy, odbędzie się szereg dyskusji politycznych i ekonomicznych, prezentacji najnowszych technologii. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie programu SAPARD, które nastąpi we środę, 2 maja.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w ramach tej wystawy co roku odbywa się konkurs na najbardziej jakościowy produkt. Zwycięzcy tego konkursu nagradzani są medalami, które później figurują na nagrodzonym produkcie.

O znaczeniu "AgroBaltu" świadczyć może również fakt, że w tym roku poprzedziła je konferencja ministrów rolnictwa Centralnej i Wschodniej Europy, w której udział wzięli przedstawiciele 12 państw oraz Franz Fischler, komisarz rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej. Uczestnicy tej konferencji wzięli udział również w otwarciu targów.

Wystawa "AgroBalt' 2001" potrwa do 4 maja do godziny 15.45.

NG 17 (506)