Okrągła data Solecznickiej Biblioteki

Solecznicka Biblioteka Publiczna obchodziła w minionym tygodniu 50 - lecie założenia.

Biblioteka dostępna dla wszystkich mieszkańców miasteczka powstała w 1951 roku. Jedną z funkcji biblioteki była również koordynacja działalności mniejszych bibliotek rejonu solecznickiego. Od roku 1956 biblioteka mieści się w rejonowym Domu Kultury. Niestety do dzisiaj zdecydowaną większością książek, którymi dysponuje biblioteka są książki w języku rosyjskim, książki w języku polskim tworzą zaledwie niecałe 9 proc. ogółu. W bibliotece pracuje obecnie 15 bibliotekarzy i 8 pracowników technicznych. Biblioteka posiada w terenie 30 swoich filii.

Na zdjęciu: pracownicy Solecznickiej Biblioteki Publicznej

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 17 (506)