Cios zadany państwu

Wydawany na Litwie w języku rosyjskim tygodnik "Litowskij kurier" przedrukował artykuł deputowanego do Dumy rosyjskiej Wiktora Alksnisa, wzywający do oderwania od Litwy Wilna i Kłajpedy.

Właścicielem kontrolnego pakietu akcji i wydawcą tej gazety jest poseł na Sejm, należący do rządzącej większości, socjalliberał Walerij Tretjakow.

W swym artykule W. Alksnis domaga się, aby ziemia kłajpedzka została przyłączona do Rosji, Wilno natomiast - do Białorusi.

Poseł na Sejm W. Tretjakow nie komentował motywów tygodnika, który wydrukował artykuł, naruszający Konstytucję Litwy.

("Lietuvos rytas" z 21 04 2001 r.)

NG 17 (506)