Wiadomości gospodarcze

* 1 maja Ministerstwo Finansów przystąpi do rozpowszechniania 28 emisji od wiosny 1999 r. bonów lokacyjnych. Te papiery wartościowe będą miały najniższe w ciągu dwóch lat oprocentowanie - 7 procent rocznie. Najwyższe oprocentowanie bonów wynosiło 11 procent.

* W marcu w bankach litewskich terminowe lokaty i pożyczki w litach potaniały, natomiast pożyczki w walucie obcej podrożały. Średnia stopa procentowa terminowych lokat w litach w marcu zmniejszyła się z 3,71 do 3,45 proc., a w walucie obcej - z 3,82 do 3,19 proc. Lokaty w euro kosztowały w marcu średnio 1,76 proc. (w lutym - 1,38 proc.), w dolarach USA - 3,62 proc. (w lutym - 4,04 proc.).

* "Hansabankas", który przed rokiem otworzył filię w Kłajpedzie, założył ponad 4 tys. kont. Osobom fizycznym otwarto 3842 konta, osobom prawnym - 262. Liczba umów elektronicznego systemu bankowości "Telehansa" w ciągu roku osiągnęła 53, a umów banku w internecie - 362. Bank w ciągu roku wydał klientom w regionie kłajpedzkim 2,45 tys. kart płatniczych.

* Ubiegły rok był pomyślny dla spółki technologii informacyjnych ?Baltic Amadeus?. W 2000 roku obrót jednego z największych dostawców rozwiązań technologii informacyjnych, w porównaniu z 1999 r., wzrósł o 22,5 proc., a ogólny zysk zwiększył się o 30,2 proc.

* W pierwszym kwartale br. "Snaige" miała 1,080 mln litów czystego zysku. W tym samym okresie roku ubiegłego spółka poniosła straty w wysokości 1,688 mln litów. Na dochodową działalność wpłynął zwiększony eksport na sprzyjające rynki zagraniczne. "Snaige" eksportuje około 94 proc. produkcji. W styczniu-marcu br. sprzedano produkcji za 30,622 mln litów, natomiast w pierwszym kwartale 2000 r. - za 23,938 mln litów.

* W pierwszym kwartale br. zakład drobiarski w Koszedarach miał 531 tys. litów czystego zysku, 4,9 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spółka sprzedała produkcję za 12,4 mln litów, prawie tyle samo, co i w roku ubiegłym (za 12,5 mln), jednocześnie sprzedaż wzrosła o 33,5 proc., do 1,7 tys. ton (w roku ubiegłym - 1,3 tys. ton).

* W ubiegłym tygodniu ''Geonafta" przekazała zleceniodawcy - spółce "Manifoldas" odwiert o głębokości 2,4 km na terenach naftowych Ablinga, w rejonie płunżańskim. Jest to już drugi odwiert na tym złożu. Spodziewane jest, że ogółem da on 80-90 tys. ropy naftowej. Wyniki wywierconego przez "Geonaftę" szybu badawczego przekroczyły wszelkie oczekiwania - zamiast planowanych 30 m sześć. ropy naftowej na dobę wydobywa się tu już około 40 m sześć.

("Veidas", nr 16 z 2001 r.)

NG 17 (506)