W Hiszpanii - zaniepokojenie
w związku z wypadami Litwinów

W związku ze znacznie zwiększoną liczbą przestępstw, które w Hiszpanii popełniają obywatele Litwy, funkcjonariusze policji tego kraju i Litwy uważają, że należy podpisać umowę o współpracy.

Zaakcentowano to podczas spotkania przedstawicieli praworządności Litwy i Hiszpanii, które odbyło się 17 kwietnia w Wilnie.

("Lietuvos rytas" z 18 kwietnia 2001 r.)

NG 17 (506)