W ciągu 12 lat liczba mieszkańców Litwy
zmniejszyła się o 179 tys. osób

Większość Litwinów jest serdeczna i uczynna. Wielu ma agresywnego psa i bardzo nie lubi pytań o ich miejsce pracy.

"Odnosi się wrażenie, że wielu ludzi pracuje nielegalnie - mówi zast. naczelnika Wydziału Statystyki rejonu możejskiego Irena Burbienë. - Ludzie nie ukrywają, że nie mogą podać miejsca, gdzie pracują, nie chcą bowiem zaszkodzić pracodawcy i utracić z tego powodu pracę".

Do takiego samego wniosku po zakończeniu spisu, który trwał od 6 do 13 kwietnia, doszła większość rachmistrzów. Na jednej stronie ankiety pisano, że źródłem dochodów człowieka jest najemna praca, na drugiej stronie natomiast, gdzie trzeba wpisać miejsce pracy, musiano pozostawiać pustą linijkę.

Według wstępnych danych spisu, Litwa liczy 3 mln 496 tys. mieszkańców. Jest to o 179 tys. albo o 5 proc. mniej niż w 1989 roku.

W Wilnie, Kłajpedzie i Poniewieżu liczba mieszkańców zmniejszyła się o 4 proc., w Kownie i Szawlach - o 9 proc.

W Wilnie obecnie spisano 553 tys. mieszkańców (w 1989 r. było 577 tys.), w Kownie - 379 tys. (w 1989 r. - 418 tys.), w Kłajpedzie - 194 tys. (w 1989 r. - 203 tys.), w Szawlach - 133 tys. (w 1989 r. - 146 tys.), w Poniewieżu - 122 tys. (w 1989 r. - 127 tys.).

Dokładna liczba mieszkańców kraju będzie podana dopiero w październiku br.

("Lietuvos rytas" z 4 04 2001 r.)

NG 17 (506)