Władysław Karoli

Maj

Na wierzbowej fletni
Graj pasterzu, graj;
Zieleni± okrywa
Nasze pola Maj!

Zieleni± okrywa!
Naszych lasów drzewa
Ptaszek siadł na drzewie
I serdecznie¶piewa!

Na zielonym¶wierku
Pięknie¶piewa ptaszę,
I ono też kocha,
Co piękne i nasze.

Bo jakże nie kochać
Tej rodzonej ziemi,
Cożywi nas, karmi
Siłami swojemi!

Bo jakże nie kochać
Tej ojczyzny matki,
Która garnie czule
Do siebie swe dziatki!

Na zielonej fletni
Graj pasterzu, graj
Niech pie¶ń twa serdeczna
Leci hen, przez kraj!

Niech pie¶ń twa serdeczna
Przez kraj cały leci
I niech miło¶ć budzi
Jednej matki dzieci.

Bo¶my wszyscy dzieci
Jednej Matki ziemi,
Wspierać się winni¶my
Czynami swojemi.

Na zielonej fletni
Graj pasterzu, graj,
Zieleni± okrywa
Nasze pola Maj.

("Przyjaciel Ludu" Nr 16 za 1908 r.)

NG 17 (506)