Tydzień w skrócie

Święto

Sejm RL z inicjatywy koalicji Socjaldemokratycznej po raz kolejny przyznał 1 maja - Międzynarodowym Dniem Pracy - dniem świątecznym, wolnym od pracy. Takiej decyzji parlamentu sprzeciwił się prezydent V. Adamkus.

Konferencja

Odbywająca się w Wilnie międzynarodowa konferencja "Dialog między cywilizacjami" zakończyła się przyjęciem Deklaracji wileńskiej. Dokument ten przyjęli biorący udział w konferencji politycy, naukowcy przedstawiciele świata kultury.

Łączą się

W sobotę w Wilnie, kilku liderów niedużych partii prawicowych ogłosiło zamiar połączenia swych partii w jedną. Wstępne protokoły o zamiarach podpisali liderzy pięciu partii: Ludowej Partii Ojczyzny, Związku Litewskich Narodowców, Ligi Wolności Litwy, Partia Demokracji i Niepodległości oraz Litewskiego Związku Więźniów Politycznych.

Szukają

Na dłuższy czas zaciągnęło się mianowanie nowego ministra ochrony zdrowia. Dotychczasowy kandydat na kierownika tego resortu wiceminister ochrony zdrowia E. Bartkevičius, zrezygnował z ubiegania się o to stanowisko. Najbardziej pewnym kandydatem na stanowisko ministra ochrony zdrowia wymienia się muzyka G. Dalinkevičiusa.

NG 17 (506)