Mindaugas PELECKIS

Nietradycyjne wspólnoty religijne
gromadzą majątek

Razem z wolnością na Litwę, podobnie jak i do innych krajów posowieckich, przybyło mnóstwo nietradycyjnych wspólnot i sekt religijnych. Chcąc się tu zadomowić, zbudowały one na Litwie wiele swych domów modlitwy, nabyły parcele gruntowe i inne nieruchomości.

Większość nie zarejestrowanych sekt ukrywa przed społeczeństwem swe siedziby, natomiast te uznane przez państwo, śmiało budują domy modlitwy w centrum największych miast Litwy lub w innych prestiżowych miejscowościach. Na Litwie zbudowano już siedem i buduje się jeszcze dwie świątynie Nowych Apostołów. W stołecznej dzielnicy Fabianiszki mormoni zamierzają budować trzeci na Litwie dom zgromadzeń, zwiększa się również majątek innych sekt.

("Respublika" z 1104 2001 r.)

NG 17 (506)