Nagrody Rzeczypospolitej Polskiej
dla rodaków na Litwie

W dniu 21 lutego 2001 r. Prezydent RP nadał następującym osobom ordery i odznaczenia:

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

Stanisławowi Kaczkanowi - żołnierzowi Armii Krajowej, prezesowi Klubu Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

Wacławowi Pacyno - żołnierzowi Armii Krajowej, członkowi zarządu Klubu Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Złoty Krzyż Zasługi RP:

Jadwidze Dajnowskiej - żołnierzowi Armii Krajowej, członkowi komisji w Klubie Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Janowi Łabulowi - żołnierzowi Armii Krajowej, członkowi zarządu Klubu Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Teresie Sokołowskiej - emerytowanej nauczycielce, współzałożycielce Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna". Zdzisławowi Szadziańcowi - żołnierzowi Armii Krajowej, członkowi zarządu Klubu Polskich Weteranów Wojny na Litwie.

Srebrny Krzyż Zasługi RP:

Stanisławowi Poźniakowi - żołnierzowi Armii Krajowej, wiceprezesowi Klubu Polskich Weteranów na Litwie.


W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyżej wymienione osoby odznaczy Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie p. Jerzy Bahr w dniu 3 maja 2001 r. o godz. 10.30 w Ambasadzie RP w Wilnie

NG 17 (506)