Franciszka Doroszkiewicz naucz. Szk. Śr. w Niemieżu

Ksiądz kanonik Stanisław Draguła
na Wileńszczyźnie

Na zaproszenie ks. proboszcza Zenona Patiejunasa z Rudominy - przybył na Wileńszczyznę ks. kanonik Stanisław Draguła - wiceprzewodniczący Komitetu Pomocy Kościołom na Wschodzie we Wrocławiu.

W Wielki Czwartek uczestniczył we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kardynała Józefa Bačkisa w Katedrze Wileńskiej.

Przez Wielki Tydzień i Tydzień Wielkanocny odprawiał nabożeństwa w Rudominie. Głosił kazania, błogosławił małżeństwa, chrzcił dzieci i odwiedzał chorych.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego (22. IV) o godz. 15.00 uczestniczył w koncelebrze w kościele Świętego Ducha, pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Tunajtisa. W kościele tym, jak wiadomo, znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego, namalowany przez malarza Kazimirowskiego, według ścisłych wskazań siostry Faustyny. W uroczystości tej brało udział ponad dwudziestu kapłanów i liczni wierni.

W poniedziałek - 23 kwietnia, ks. kanonik odwiedził szkołę w Niemieżu, w której uczy się ponad 300 polskich dzieci i młodzieży. Przekazał im 300 egzemplarzy Pisma Świętego, specjalnie wydanego dla dzieci przez ks. kardynała Gulbinowicza oraz wiele pamiątek religijnych. Chór "Niemieżanka" na cześć Gościa wystąpił z koncertem pieśni patriotycznej.

Należy zaznaczyć, że dla dzieci upośledzonych w Szkole Specjalnej przy ul. Werkiř 62 w Wilnie, ks. kanonik przekazał 80 par nowego obuwia.

Polacy z Wileńszczyzny dziękują ks. Stanisławowi Dragule za wielką posługę duszpasterską!

Szczęść Boże w dalszej pracy na Kresach Wschodnich!

Na zdjęciu: Ks. kanonik Stanisław Draguła przekazuje na ręce katechetki - siostry Jadwigi 300 egzemplarzy Pisma Świętego dla uczniów szkoły w Niemieżu.

NG 17 (506)