II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W sobotę 28 kwietnia br. Mszą Świętą odprawioną przez ks. Prymasa Józefa Glempa w warszawskim kościele pw. Św. Krzyża rozpoczął obrady II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Po mszy św. uczestnicy zjazdu w asyście kompanii Honorowej Wojska Polskiego z udziałem pocztów Harcerstwa Polskiego na Wschodzie złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu odbyło się w Teatrze Polskim, dokąd oprócz ponad trzystu delegatów oraz licznych gości przybyli również ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, marszałek Senatu RP prof. Alicja Grześkowiak, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, prezes Rady Ministrów prof. Jerzy Buzek. Na otwarciu zjazdu marszałek Alicja Grześkowiak, marszałek Maciej Płażyński, premier Jerzy Buzek, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak oraz ks. abp Szczepan Wesoły, przedstawiciel ks. Prymasa do spraw duszpasterstwa polonijnego wygłosili przemówienia. Obrady w Teatrze Polskim swoim wzruszającym występem uświetnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "Mazowsze".

W niedzielę i poniedziałek, obrady plenarne oraz w zespołach problemowych trwały w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie uczestnicy zjazdu dzielili się swoimi doświadczeniami w działalności polonijnej i problemami, które nurtują środowiska polskie poszczególnych krajów, geografia przedstawicielstwa których była wyjątkowo szeroka. Wśród przemówień doświadczonych działaczy polonijnych dominował ton krytyczny, sugerujący potrzebę zmiany stosunku do rodaków poza Polską i zaprzestania ich przedmiotowego traktowania, o czym zresztą mówiono również na I Zjeździe w roku 1992, w Krakowie.

W poniedziałek, w godzinach wieczornych delegatów zjazdu przyjął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

We wtorek uczestnicy zjazdu udali się do Krakowa, gdzie we środę spotkali się z władzami miasta Krakowa, złożyli wieńce pod Krzyżem Katyńskim u stóp Wawelu i na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, wzięli udział w mszy św. w Katedrze na Wawelu, odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiernikach. W Teatrze im. Słowackiego nastąpiło ogłoszenie uchwał Zjazdu.

W obradach zjazdu wzięła udział również liczna delegacja z Litwy.

W dniu 3 maja, kiedy niniejsze wydanie "NG" dotrze do Czytelników, delegaci wyjadą do Częstochowy, gdzie wezmą udział w programie poświęconym ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu oraz w mszy św. na Jasnej Górze.

Z Częstochowy uczestnicy zjazdu powrócą do krajów zamieszkania.

Na zdjęciu: Otwarcie obrad zjazdu.

NG 17 (506)