Minimalne wynagrodzenie nie będzie
przeszkodą do całej emerytury

Posłowie na Sejm po ożywionej dyskusji zaaprobowali poprawki do ustawy, proponujące wypłacanie całej emerytury pracującym emerytom, których zarobki nie przekraczają jednego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia (1 MMW albo 430 Lt).

Jednocześnie emerytom, zarabiającym miesięcznie więcej niż 1 MMW, emerytury byłyby wypłacane według obowiązującego obecnie trybu - otrzymującym do 1,5 MMW (do 650 litów) wypłacano by podstawową emeryturę 138 litów i dodatkową część emerytury, nie przekraczającą 218 litów, natomiast wszyscy pozostali, których miesięczny dochód wynosi ponad 1,5 MMW (650 litów) otrzymywaliby tylko emeryturę podstawową.

("Lietuvos rytas" z 25 kwietnia 2001 r.)

NG 17 (506)