Wiadomości gospodarcze

* Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje, że w tym roku PKB na Litwie wzrośnie o 3,4 proc. (w 2000 r. EBOR prognozował 2,9, było zaś 3,2 proc.), dla Estonii w tym roku przewiduje się wzrost PKB o 4,5 proc., dla Łotwy - o 4,0 proc. Jak twierdzi EBOR, inflacja na Litwie ma zwiększyć się z 1 proc. w 2000 r. do 2 proc. w 2001 r., a deficyt bieżącego rachunku - z 6,0 do 6,4 proc., deficyt fiskalny powinien zmniejszyć się z 3,3 do 1,4 proc.

* Sejm ratyfikował umowy, ustalające członkostwo Litwy w Światowej Organizacji Handlu. Po upływie 30 dni od zawiadomienia o zakończeniu ratyfikacji dokumentów Litwa zostanie członkiem tej organizacji. Litwa będzie 141 członkiem Światowej Organizacji Handlu i ostatnim stowarzyszonym z Unią Europejską krajem, przyjętym do tej organizacji.

* Od 1 maja drożeje gaz ziemny. Mieszkańcy, używający gazu do przyrządzania posiłków i na gorącą wodę, będą za niego płacić średnio o 3-5 proc. drożej. Mieszkańcom, którzy używają gazu do ogrzewania mieszkań, podrożeje on mniej więcej o 8 proc. Wielcy użytkownicy, zależnie od zużytej ilości, za gaz będą płacili średnio o 5-10 proc. więcej.

* Francja oświadczyła, że na zamknięcie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej przeznaczy 1,5 mln euro (około 5,4 mln litów). Luksemburg dopiero co obiecał 1 mln euro (3,6 mln litów). W tym roku kraje - darczyńcy przewidują,że na fundusz zamknięcia siłowni zostanie ofiarowane ogółem 215 mln euro.

* W pierwszym kwartale br. jedna z największych w krajach bałtyckich spółek przetwórstwa bawełny - "Alytaus tekstile", której kontrolny pakiet akcji posiada finansowa grupa z Singapuru "Tolaram Group", miała 2,37 mln Lt nie audytowanych strat, o 26,3 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

* Jedyna w krajach bałtyckich spółka produkcji przędzy octanowej "Dirbtinis pluoštas" w roku ubiegłym miała straty w wysokości 47,706 mln litów, 1,9 raza więcej niż w 1999 r., gdy jej straty sięgały 25,7 mln litów. Niepowodzenia spółki rozpoczęły się od kryzysu gospodarczego w krajach Dalekiego Wschodu, do których eksportowała ona około 60 proc. produkcji.

* Prywatyzowana spółka "Lietuvos dujos" w pierwszym kwartale br. miała 7,3 mln Lt nie audytowanego zysku, dwukrotnie mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Obrót sięgał 156,4 mln litów. W 2000 r. straty, według litewskich standardów obliczeniowych, wynosiły 114,3 tys. litów.

("Veidas", nr 17 z 2001 r.)

NG 18 (507)