Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Obchody święta Konstytucji 3 Maja w związku z 210 rocznicą jej uchwalenia i piękną pogodą, jaka panowała w Wilnie, wypadły w tym roku szczególnie uroczyście i okazale. Wolny od pracy tydzień w Polsce sprzyjał również temu, że w Wilnie dużo było gości, którzy mieli okazję na spotkania z przyjaciółmi i krewnymi, odwiedzenia podopiecznych czy zaprzyjaźnionych zespołów, szkół i przedszkoli.

Centralnym miejscem obchodów tradycyjnie była kwatera wojskowa na Rossie, gdzie o godz. 12 licznie zebrani przedstawiciele polskiego społeczeństwa na Litwie oraz goście miasta złożyli wieńce i kwiaty, a kombatanci i harcerze zaciągnęli wartę honorową.

W imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej wieniec na Grobie Matki i Serca Syna w asyście pracowników Ambasady i Konsulatu Generalnego RP złożył ambasador Jerzy Bahr. On też wygłosił przemówienie, nawiązujące do historycznego znaczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja i nieprzemijających jej wartości dla współczesnych pokoleń.

W tym dniu w kościele Św. Ducha, z udziałem pocztów sztandarowych, została odprawiona Msza św. za pomyślność Rzeczypospolitej.

W nawiązaniu do wspólnego uchwalenia w roku 1791 Konstytucji przez posłów z Litwy i Korony w Sejmie RL została otwarta wystawa pt. "Stosunki polsko - litewskie w latach 1991-2001".

W godzinach popołudniowych, w Muzeum Sztuki Użytkowej, odbył się koncert muzyki F. Chopina w wykonaniu wybitnych pianistów z Polski i Litwy.

5 maja, z okazji Święta Konstytucji, ambasador RP Jerzy Bahr przyjął w swojej rezydencji liczne grono przedstawicieli polskiego społeczeństwa na Litwie.

Na zdjęciu: na grobie Matki i Serca Syna kwiaty w imieniu Związku Polaków na Litwie składają wilnianie Antonina Połtawiec i Ryszard Maciejkianiec oraz mieszkanki Krakowa o rodowodzie wileńskim - Geoegette Trela, wnuczka wiceprezydenta m. Wilna w okresie międzywojennym Karola Henryka Jensza, a córka Jerzego Jensza, żołnierza AK, który to razem z Arturem Rychterem 13 lipca 1944 roku wzniósł nad Górą Zamkową w wyzwolonym Wilnie biało czerwony sztandar ( druga z lewa ), oraz Aleksandra Ścibich, wnuczka lekarza grodzkiego m. Wilna w okresie międzywojennym, Edwarda Bielskiego ( druga z prawa ).

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 18 (507)