Arvydas LEKAVIČIUS,
Algis VA©KEVIČIUS

Mariampol nie przestraszył się ataków Wilna

"Dotarły do nas pogłoski, że na powrót usuniętego kierownika terytorialnego urzędu ceł w Mariampolu Romualdasa Graľulisa przeznaczono 3 miliony litów. Nie mamy tyle pieniędzy, aby z nim walczyć, otrzymujemy bowiem tylko pensje. Jednakże próbujemy te zamiary udaremnić drog± s±dow±" - powiedział gazecie "Lietuvos rytas" wysokiej rangi urzędnik Departamentu Ceł, który chciał zachować incognito.

44-letni R. Graľulis już dwa razy był zwolniony i raz usunięty ze stanowiska. Prócz tego, raz otrzymał surow± naganę.

Kary na tego urzędnika nałożyli dwaj kierownicy Departamentu Ceł. W latach 1997 i 1998 uczynił to Alvydas Budrys, a po roku Stasys Staľys.

Jednakże s±dy przywróciły R. Graľulisa na poprzednie stanowisko i poleciły Departamentowi Ceł, aby wypłacił mu wysokie odszkodowania.

("Lietuvos rytas" z 3 maja 2001 r.)

NG 18 (507)