Bez historii nie ma kultury

Tak zupełnie zasadnie myślą uczniowie, kończący szkołę średnią, którzy wybrali do składania ponadobowiązkowy egzamin z historii.

Cieszyć się więc należy, iż badaczy wyjątkowo ciekawej historii Ziemi Wileńskiej nam, jak widać, nie zabraknie.

Taki egzamin odbył się również w miniony czwartek w Ciechanowiszkach, gdzie go wspólnie składało 15 uczniów Ciechanowiskiej i Mejszagolskiej Szkoły Średniej ( na zdjęciu ).

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 19 (508)