Ryszard Maciejkianiec

Obrady Światowej Rady Badań nad Polonią

W dniu 8 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim w hotelu "Mieszko", Światowa Rada Badań nad Polonią zorganizowała już siódme spotkanie uczonych, zajmujących się badaniami polonijnymi pt. "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie".

Konferencja naukowa była starannie przygotowana, a wszystkie ponad 40 referatów uczestników spotkania zostały wydane w przeddzień obrad w postaci 7 t. Prac Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią. W obradach z Litwy wzięli udział Romuald Naruniec, który wystąpił z referatem "Rola szkolnictwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków na Litwie" oraz niżej podpisany.

Konferencji patronował premier RP Jerzy Buzek.

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wspaniałej wystawy pt. "Polacy w historii świata", obejmującej okres od uchwalenia Konstytucji 3 Maja aż po 20 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II, autorem której był śp. Marian Dąbrowski z Londynu, a organizatorem, uczestniczący w obradach Ryszard Ciskowski, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Jako motto konferencji należy uznać słowa zawarte w rozpoczynającym obrady wystąpieniu prof. Andrzeja Targowskiego, znanego również naszemu Czytelnikowi z publikacji na łamach "NG", iż po wygraniu Polski trzeba grać o losy Polaków w Centralnej i Wschodniej Europie.

W ramach popularyzacji działalności Światowej Rady Badań nad Polonią w najbliższym czasie na łamach "NG" ukaże się szereg referatów, wygłoszonych na konferencjach naukowych, zorganizowanych przez powyższe gremium naukowców i działaczy polonijnych.

W związku z upływem kadencji, zebrani dokonali wyboru Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią, przewodniczyć któremu będzie przez najbliższych pięć lat prof. Andrzej Targowski, Kalamazoo (USA) . Honorowym prezesem został wybrany prof. dr Edward Szczepanik ( Londyn), na wiceprezesów Zarządu Rady wybrano prof. dr hab. Wiesława Hładkiewicza ( Zielona Góra ), prof. dr hab. Stanisława Portalskiego (Londyn) i Ryszarda Ciskowskiego, Stratford (USA). Sekretarzem generalnym Zarządu został o.prof.dr Eustachy Rakoczy (Częstochowa). W składzie Zarządu znaleźli się również prof. dr hab. Marek Szczerbiński (Gorzów Wkpl), prof. dr hab. Zbigniew Judycki (Paryż), prof. dr hab. Jan Lewandowski (Lublin), dr Wiesław Kukla (Poznań), ks. dr Roman Nir, Orchard Lake (USA), Leopold Biłozur, Rio de Janeiro (Brazylia), Jacek Cholewski (Australia), Ryszard Maciejkianiec (Wilno), Janusz Dreczka (Gorzów Wlkp).

Postanowiono też siedzibę Zarządu Rady przenieść do Częstochowy.

NG 19 (508)