Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
dąży do ukarania rolników

Komisarz generalny policji Vytautas Grigaravičius i dyrektor Departamentu Śledczego MSW Stanislovas Liutkevičius zwrócili się do prokuratora generalnego Antanasa Klimavičiusa wzywając do wznowienia sprawy karnej, dotyczącej działań rolników suwalkijskich na początku marca w czasie blokowania magistrali "Via Baltica".

Sprawę tę przerwał komisariat policji w Kalwarii 1 maja , motywując tym, że w działaniach uczestników pikiety nie ma znamion przestępstwa.

Zdaniem komisarza generalnego i dyrektora Departamentu Śledczego, wstępne dochodzenie w tej sprawie nie zostało doprowadzone do końca, nie było obiektywne i wszechstronne. W czasie dochodzenia nie podjęto wszystkich możliwych środków w celu ustalenia organizatorów pikiety i wszystkich jej uczestników.

Na początku marca przeciwko mariampolskim rolnikom i robotnikom cukrowni wytoczono sprawę karną za organizowanie działań naruszających porządek publiczny i uczestniczenie w nich.

Sprawę wszczęto po tym, gdy 28 lutego od godz. 17.25 do 18.40 duża grupa pracowników Cukrowni Mariampolskiej i rolników regionu suwalkijskiego na terenie miasta Kalwaria zablokowała magistralę Kowno - Suwałki.

Protestując przeciwko decyzji rządu w sprawie tego, aby nie ustalać cukrowniom minimalnej ceny sprzedaży swej produkcji, mariampolczycy 28 lutego zablokowali w okolicach Kalwarii na jedną godzinę drogę magistralną Mariampol - Suwałki.

Akcję protestu i blokadę drogi wznowiono również 1 marca, jednakże po negocjacjach z rządem przerwano ją w tym samym dniu.

Po raz trzeci rolnicy suwalkijscy akcję protestu i 3-dniową blokadę magistrali ''Via Baltica" wznowili w końcu marca.

Wtedy nie sankcjonowaną pikietę rolników suwalkijskich przerwali funkcjonariusze policji, pozwalając kolumnie ciężarówek na przejazd magistralą "Via Baltica".

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Pokuratura Dzielnicowa rejonu mariampolskiego.

("Respublika" z 5 maja 2001 r.)

NG 19 (508)