Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Vytautas Sirvydis

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego w Santoryszkach, po raz pierwszy w historii medycyny litewskiej dokonał przeszczepu serca dawcy, liczącej rok i 3 miesiące dziewczynce, z wrodzoną wadą serca. W przeprowadzeniu tej operacji dopomogło litewskie lotnictwo wojskowe, którego śmigłowiec przetransportował serce dawcy z Kłajpedy.
Artűras Zuokas

Mer Wilna, podjął energiczne działania wobec kierowców, którzy parkują samochody na chodnikach. W ciągu dwóch tygodni w Wilnie odbywała się akcja "Oddajmy chodniki pieszym". Odtąd samochody, pozostawione w miejscach, gdzie parkowanie jest zabronione, będą odholowywane, kierowcom zaś, którzy dopuścili się wykroczenia, będzie to kosztowało 200 litów.

Rűta Vanagaitë

Doradca premiera Rolandasa Paksasa ds. kultury, przyczyniła się do przyznania Eimuntasowi Nekrošiusowi nagrody za spektakl "Otello". Z funduszu rezerwy rządu przydzielono kilkadziesiąt tysięcy litów teatrowi, w którym pracuje Vladas Bagdonas, mąż R. Vanagaitë. Chociaż spektakl został wystawiony w roku ubiegłym, niespodziewanie, dzięki staraniom R. Vanagaitë, utworzono specjalną nagrodę.
Ona Balţekienë

Dyrektor generalny "Audimasu" Spółka uruchomiła już drugi sklep firmowy w Wilnie, a szósty - na Litwie. Prócz tego, przedłużyła umowę o sponsorowaniu z Litewskim Narodowym Komitetem Olimpijskim - olimpijczycy będą ubrani w stroje "Audimy" również na olimpiadzie 2004 roku w Atenach.("Veidas", nr 19 z 2001 r.)

NG 19 (508)