Ramune SAKALAUSKAITË

Fundamentem koalicji
wstrząsają waśnie partnerów

Tarcia między liberałami i socjalliberałami coraz bardziej niepokoją prezydenta

Prezydent Valdas Adamkus, który wczoraj zaprosił na rozmowę premiera Rolandasa Paksasa i kierowników sejmowej frakcji liberałów, więcej słuchał niż mówił.

Jedynym życzeniem przywódcy kraju było kontynuowanie prac, przewidzianych w programie rządu, pracować spokojnie i konsekwentnie oraz mieć poparcie w Sejmie.

Prezydent nie komentował stosunków, które ostatnio pogorszyły się wśród koalicji rządzącej.

Jednakże w otoczeniu prezydenta dominowała opinia, że fakt, iż premier zwrócił się do przywódcy kraju z prośbą o zawetowanie przyjętych w Sejmie ustaw dowodzi, że zaistniała sytuacja jest stosunkowo trudna.

Listę nieporozumień między liberałami a socjalliberałami uzupełnił odrzucony przez członków sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów projekt reformy emerytalnej, który opracował rząd.

("Lietuvos rytas" z 1505 2001 r.)

NG 20 (509)