Jadwiga Ingielewicz

CICHE WIERSZE

Ciche wiersze chmurą płyną
Nad polami, nad doliną
I nad starym, dużym domem
Tam poetka żyje sobie.

Chmura wierszy stąd wypływa
O miłości i o wodzie
O roślinach, co są w przyrodzie
Wiatr po świecie je rozsyła.

Babcia stara i cierpiąca
Patrzy w niebo, widzi słońce
Widzi księżyc, gwiazd miliony
Lasy, góry i jeziora.

Takie piękne krajobrazy
To pejzaże wiosek naszych
Domy, sady, w dole rzeczka
Krzyż, most, droga, nasza wioska.

To nie każdy tak opisze
To, co widzi i co słyszy
Babcia nie śpi wieczorami
Pisze, kreśli, choć z błędami.

Chmury płyną cichą nocą
Księżyc świeci też z ukosa
Babcia kreśli, coś notuje
Wiersze sobie zapisuje.

NG 20 (509)