Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Antanas Dobilas

Dyrektor generalny "Vilniaus degtinë" Producent wódki w pierwszym kwartale br. miał 0,6 mln litów nie audytowanych strat. Wytwórcy wódki o zmniejszony obrót winią zachwiany rynek.
Eduardas Vilkas

Przewodniczący Komisji Prywatyzacyjnej Sejm przyjął uchwałę, w której konstatuje się,że Komisja Prywatyzacyjna niedostatecznie korzysta z praw, jakie dają jej ustawy, oraz proponuje się, zwolnić przewodniczącego komisji i wszystkich jej członków.
Kazys Bobelis

Poseł na Sejm, został wybrany na przewodniczącego Zjednoczonych Chrześcijańskich Demokratów. W tej sile politycznej połączyły się Litewska Partia Chrześcijańskich Demokratów, której przewodniczył Algirdas Saudargas i Związek Chrześcijańskich Demokratów, którego liderem był K. Bobelis.W czasie wyborów do Sejmu obie te partie nie przekroczyły 5-procentowego progu.

Romualdas Dobrovolskis

Kierownik Centrum Radiologicznego Kliniki w Santoryszkach, został mianowany nowym ministrem zdrowia. Przedstawiając prezydentowi Valdasowi Adamkusowi kandydaturę 61-letniego lekarza, socjalliberałowie nie pozostawili możliwości, aby jej nie zaaprobować. Jednakże w związku z tą kandydaturą powstało sporo pytań; zajmując bowiem odpowiedzialne stanowisko, lekarz posiada też własne personalne przedsiębiorstwo.


Artűras Paulauskas

Przewodniczący Sejmu, otrzymał "policzek" od swego partnera premiera Rolandasa Paksasa. W ubiegłym tygodniu premier przypomniał A. Paulauskasowi i Sejmowi, którym on kieruje, że należy koniecznie przestrzegać statutu i podczas rozpatrywania aktów prawnych, związanych ze zmniejszeniem dochodów budżetu, prosić rząd o wnioski, dotyczące ewentualnych skutków. Sejm bez uzgodnienia przyznał dla biopaliwa ulgi VAT.

("Veidas", nr 20 z 2001 r.)

NG 20 (509)