Dalia GUDAVIČIUTË

W Wilnie - lekcje strajków dla Białorusinów

Wśród nauczycieli - A. Butkevičius

W końcu ubiegłego tygodnia przez dwa dni w Wilnie odbywało się międzynarodowe seminarium "Związki zawodowe i działalność lobbystyczna", przeznaczone dla działaczy związków zawodowych Białorusi.

Seminarium zorganizowały Litewski Związek Robotników i Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich.

"Białorusini - to nasi najbliżsi sąsiedzi i nie jest nam obojętne, co się tam dzieje" - powiedział zastępca przewodniczącego Litewskiego Związku Robotników Petras Grebliauskas.

Do Wilna przybyło 22 przedstawicieli Białoruskich Wolnych Związków Zawodowych, Stowarzyszenia Kobiet Pracujących Białorusi i Kobiet-Prawników Białorusi.

Wśród prelegentów znajdował się również były poseł na Sejm Audrius Butkevičius, który został skazany za wzięcie łapówki i część kadencji parlamentarzysty spędził w więzieniu.

("Lietuvos rytas" z 21 05 2001 r.)

NG 21 (510)