Kultura homoseksualistów - z bliska

Wczoraj w Wilnie zakończyło się pierwsze na Litwie 3-dniowe międzynarodowe forum kultury homoseksualistów, które wzbudziło duże zainteresowanie wśród społeczeństwa.

"Celem imprezy było rozwijanie tolerancji względem ludzi o innej orientacji, pokazanie realnego, nie wypaczonego wizerunku tej części społeczeństwa" - powiedziała jedna z organizatorów forum wileńska projektantka Olga Rink.
Forum zainaugurowała, otwarta w piątek w galerii artystycznej "Znad Wilii", wystawa prac fotografika z Białorusi Jeleny Adamczik.

Jelena Adamczik od blisko 10 lat fotografuje gejów, lesbijki i ludzi biseksualnych z bliskiego dla niej środowiska, świata sztuki, kultury oraz mody.

Sigita NEMEIKAITË ("Lietuvos rytas" z 28 05 2001 r.)

Od redakcji: Ze względu na szacunek do siebie i swoich bywalców, o ile nam wiadomo, inne galerie wileńskie odmówiły przyjęcia powyższej wystawy. Ponieważ na to się zgodziła jedynie galeria "Znad Wilii" proponowalibyśmy, aby jej właściciele co najmniej wykreślili z nazwy przymiotnik "polska", wprowadzając w zamian inny, np. z tytułu powyższej publikacji. Ewentualnie trzeba by dlałatwiejszego rozpoznania zmienić wystrój galerii na niebieski.

NG 21 (510)