Linas KONTRIMAS

Politykowi grozi kara

Posłowi na Sejm grożą kary za budownictwo i wycięte drzewa

Członek sejmowej frakcji liberałów Aleksander Popławski ma nieprzyjemności w związku z niezgodnym z prawem zagospodarowaniem nieruchomości.

Wyjaśniło się, że na 60-arowej działce ziemi, położonej w rejonie Bołtupi, należącej do A. Popławskiego i jego siostry Marii Popławskiej, nielegalnie buduje się dom.

Prócz tego, pracownicy agencji ochrony środowiska m. Wilna zamierzają ukarać właścicieli działki za to, że do miejsca budowy samowolnie przełożono drogę po wycięciu drzew w rezerwacie Cedronu.

("Lietuvos rytas" z 28 05 2001 r.)

NG 21 (510)