Tadas IGNATAVIČIUS

Po kłótniach w Sejmie - poszukiwanie
jedności we dwójkę

Stanowiska uzgadniano wieczorem

Liderzy liberałów i socjalliberałów, coraz rzadziej znajdujący wspólny język, próbowali we czwartek wieczorem w rezydencji premiera w Turniszkach uzgodnić zasady współpracy.

Podczas kolacji premier Rolandas Paksas i przewodniczący Sejmu Artűras Paulauskas uzgodnili, że współpraca partnerów koalicyjnych powinna opierać się na kilku celach strategicznych. Są to reforma podatkowa i prywatyzacja pozostałych przedsiębiorstw państwowych.

("Lietuvos rytas" z 19 maja 2001 r.)

NG 21 (510)