Tydzień w skrócie

Wyszedł

Po serii głośnych konfliktów, zarząd frakcji Partii Socjalliberałów w Sejmie opuścił wiceprezes tej partii, przewodniczący sejmowego Komitetu Praw Człowieka G. Dalinkevičius.

Do NATO

W Sejmie zostało podpisane porozumienie pomiędzy 11 litewskimi partiami politycznymi o ich wspólnej polityce w dziele dążenia Litwy do NATO. Te partie zobowiązały się przeznaczać na litewskie wojsko nie mniej niż 2 proc ogólnego wewnętrznego dochodu narodowego.

Sprawozdanie

Premier rządu RL R. Paksas złożył w Sejmie sprawozdanie z prac swego rządu.

Aresztowano

Na międzynarodowym lotnisku Amsterdamu został aresztowany samolot "Boeing 737 - 200" Litewskich Linii Lotniczych "Lietuvos avialinijos". Powodem aresztowania litewskiego samolotu, który wykonywał regularne loty pomiędzy Wilnem i Amsterdamem jest zadłużenie "Lietuvos avialinijos", dla tego portu lotniczego"

Prywatyzują

Już w najbliższym czasie rząd RL ma zatwierdzić model prywatyzacji monopolisty na litewskim rynku gazu ziemnego, państwowego przedsiębiorstwa "Lietuvos Dujos". Planuje się, że jeszcze we wrześniu - październiku litewskie przedsiębiorstwo gazowe będzie sprzedane.

Zniszczyli

Na najstarszej wileńskiej nekropolii Rossa, złodzieje metali kolorowych zdewastowali osiem pomników na grobach osobistości zasłużonych dla kultury Polski i Litwy. Zniszczono m.in. pomniki Józefa Montwiłła, Tadeusza Wróblewskiego, Balisa Sruogi, Liudasa Giry.

NG 21 (510)