Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Tautvydas Barztys

Dyrektor generalny "Kauno grudai" Spółka razem z rosyjskim przedsiębiorstwem "Miks-Deima" w Kaliningradzie założy wspólne przedsiębiorstwo produkcji makaronu. Z mąki litewskiej ma ono wytwarzać do 1200 ton makaronu miesięcznie. Firma "Kauno grudai" zajmuje na Litwie około 25 proc. rynku mąki pszennej.
Viktoras Stulpinas

Dyrektor generalny Stoczni Bałtyckiej W pierwszym kwartale br. spółka miała nie audytowane straty w wysokości 6,24 mln litów, natomiast w tym samym okresie roku ubiegłego osiągnęła zysk na sumę 4,08 mln litów. Obrót zmalał o 22,9 proc. - do 24,1 mln litów. W tym roku planuje się wyłącznie produkcję nadbudówek i bloków statków.Artűras Zuokas

Mer miasta Wilna, podjął inicjatywę w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych stolicy. Razem z głównym komisarzem policji m. Wilna Erikasem Kaliačiusem A. Zuokas odwiedzał strefy wypoczynkowe stolicy i zawiadamiał młodzież, że odtąd piwo trzeba będzie pić wyłącznie w barach. Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych stwarza wizerunek agresywnego miasta.Algimantas Matulevičius

Członek sejmowej frakcji liberałów i Konfederacji Przemysłowców Litwy, marzy o czasach, gdy partia, która wygrała wybory. "oczyści" aparat państwowy i wszędzie usadowi "woich". Na kongresie Litewskiego Związku Liberałów A. Matulevičius zarzucał rządowi, że na odpowiedzialne stanowiska mianowano osoby, należące do innych partii. Taką opinię wyrazili też niektórzy socjalliberałowie.

("Veidas", nr 21 z 2001 r.)

NG 21 (510)