Zofia Filipczyk

Szkoła podaruje ci wspaniały zawód

W szkole są litewskie i rosyjskie grupy. Atmosfera robocza i koleżeńska. W ciągu roku jest dużo różnych imprez: dzień św. Walentyna, Zapusty. Razem chodzimy do teatru, zapraszamy do szkoły aktorów; organizujemy wieczory poetyckie.

Każdy, kto przychodzi do nas, może zacząć od początku i osiągnąć sukces, uwierzyć w swoje siły.

Najpierw była to znana na całej Litwie 33 Szkoła Zawodowa, potem 3-a Zawodowa, potem 1-a Gospodarcza, a 1995 roku - Wileńska Szkoła Zawodowa Krawiectwa i Mechaników Samochodowych.

Uczniowie uważają, że ich zawody są ciekawe i na dzień dzisiejszy bardzo potrzebne.

Kierownictwo szkoły, a mianowicie dyrektor Stanisław Baliukinas, wicedyrektor Elitë Pelakauskienë i kierowniczka działu krawiectwa Szkoły Danutë Żałobowska, z przekonaniem mówią, że do tej placówki zgłasza się wielu pracodawców, którzy proponują konkretne miejsca pracy; jest nawet taka sytuacja, że nie mamy tylu fachowców, ilu potrzebują różnorodne, w tym bardzo dobre i prestiżowe firmy krawieckie.

Na dzień dzisiejszy to są najbardziej potrzebne zawody. Prawie w każdej gazecie proponuje się pracę krawcowym. A cóż mówić o zawodzie mechanika samochodowego, gdy każdy dzień ilość samochodów na naszych ulicach się zwiększa. Samochody, jasna rzecz, psują się, wtedy do pracy są nasi chłopacy.

Młodzież wstępuje do nas po ukończeniu dziesięciolatki. Jednym strzałem dwóch zająców - zdobywa średnie wykształcenie i zawód.

Przyszłe krawcowe mają u nas ciekawe życie. Każdego roku szkoła organizuje piękne pokazy mody. Występują swoje top modelki. Dziewczyny dobrze się czują na scenie, bo są dobrze przyszykowane. Rzadkie, stylowe ubrania są zaprojektowane i uszyte przez nie same.

Kto wie, może na lekcjach w pracowniach krawieckich siedzą przyszłe słynne projektantki mody.

Nasi uczniowie często nie ograniczają się tylko wykształceniem, jakie im oferujemy, ale idą uczyć się dalej. W roku ubiegłym kilka osób z naszej szkoły wstąpiło na studia do Akademii Sztuk Pięknych, każdego roku parę osób staje się studentami Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego, a także studentami Uniwersytetu Pedagogicznego. Prawdziwą sensacją stało się, wstąpienie naszej uczennicy do Akademii Wojskowej (Karo Akademija).

Zdarzały się także przypadki, gdy uczniowie naszej szkoły wygrywali prestiżowe konkursy i zdobywali stypendia zagraniczne. Cztery lata temu nasz uczeń Paweł Błażewicz wygrał taki konkurs w Holandii, gdzie przyznano mu stypendium.

Szkoła bierze udział w różnorodnych imprezach, konkursach międzymiastowych i międzynarodowych.

W szkole uczą się również Polacy, którzy ukończyli szkołę podstawową. Dziewczyny i chłopcy po polskiej szkole dobrze sobie radzą.

W grupie mechaników samochodowych uczą się Marek Żytliński, Tomasz Surginevičius, Andrzej Ostik i Jurek Ilcevičius ze szkoły Jana Pawła II, Ryszard Poszewiecki za Średniej Zujuńskiej Szkoły oraz Andrzej Mieczkowski i Romuald Jankowski ze Szkoły Średniej imienia Władysława Syrokomli.

Chłopcy uczestniczą w różnorodnych imprezach. Razem ze swoją wychowawczynią Lilą Kapustiną zorganizowali Bożonarodzeniowy wieczór i wiele innych ciekawych imprez.

Wileńska Szkoła Krawiectwa i Mechaników Samochodowych dysponuje zadbanym akademikiem i zaprasza wszystkich chętnych.

Adres szkoły:

Geleţinio Vilko 16.

Informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 61 85 24

NG 21 (510)