Moje spotkanie z Polską

Konkurs, ogłoszony pod takim tytułem przez Instytut Polski w Wilnie w dniu Niepodległości Polski 11 listopada ub. roku, został sfinalizowany. W miniony czwartek w auli Szkoły Muzycznej im. B. Dvarionasa komisja w składzie prof. Algisa Kalëdy, dyrektor Instytutu dr Małgorzaty Kasner i doc. Haliny Turkiewicz ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody.

Ze 106 prac, nadesłanych przez uczniów szkół z polskim i litewskim językiem nauczania najwyższe notowania - Grand Prix - uzyskała praca Justinasa Dekasa, ucznia kl. VII z rejonu koszedarskiego.

W grupie uczniów klas IV - VIII pierwsze miejsce zdobyła Justina Juozënaitë z Wileńskiego Gimnazjum Jezuitów, drugie miejsce - Marta Andruszkianiec ze Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego, Alicja Malewska ze Szkoły Średniej im. Jana Pawła II oraz Guoda Svirskytë z Szawl, trzecie miejsce Julita Kieżun ze Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego oraz Aurelija Sprainytë z rejonu płungieskiego.

W grupie uczniów klas IX - XII pierwsze miejsce zdobyła Renata Ławrecka ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, drugie miejsce - Dovilë Zvalionytë z Niemenczyna, trzecie - Jula Wołodkiewicz ze Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego.

NG 22 (511)