Apel o wsparcie odbudowy klasztoru
podominikańskiego

Rozpoczęliśmy renowację klasztoru podominikańskiego. Klasztor podominikański przy kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie jest zabytkiem architektonicznym XVIII wieku, stanowi dziedzictwo kulturalne obu narodów. Dzisiaj to już ruina.

W klasztorze był więziony św. Rafał Kalinowski - święty polski i litewski.

Zespół klasztorny został oddany wspólnocie parafialnej Ducha Świętego w 1996 roku. Powierzchnia klasztoru wynosi 4000 m2. Aby odrestaurować obiekt, potrzeba wielu sił i pieniędzy. Obecnie trwają prace nad remontem dachu.

Po renowacji klasztor będzie służył kulturze chrześcijańskiej - rozlokuje się tu Centrum Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Wilnie, a mianowicie: Dom Pielgrzyma, biblioteka literatury chrześcijańskiej, centrum konferencyjne, centrum katechetyczne, muzeum św. Rafała Kalinowskiego, kaplica.

Uwzględniając duże kwoty pieniężne, niezbędne do odremontowania budynków klasztornych, zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

Ofiary prosimy składać bezpośrednio w kościele Ducha Świętego, a także na konto bankowe Fundacji Centrum Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Wilnie:

z terytorium Litwy - a/s Nr 01185075403 Kredyt Bank S.A. Vilniuas skyrius, Banko kodas 20200

z zagranicy - konto bankowe Nr 01185075403 Kredyt Bank S.A. Oddział w Wilnie.

Kod Banku SWIFT KRDB LT22.

Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!

ks. Mirosław Grabowski

Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego

NG 22 (511)