Wieczór pamięci Ireny Rymowicz

We czwartek 31 maja minęła pierwsza rocznica ¶mierci założycielki, kierowniczki i reżysera Teatru Polskiego w Wilnie Pani Ireny Rymowicz.

Tego dnia w Domu Polskim odbył się wieczór po¶więcony jej pamięci. Jedn± z intencji organizatorów wieczoru, Teatru Polskiego w Wilnie pod kierownictwem Ireny Litwinowicz, była zbiórka pieniędzy na pomnik Pani Rymowicz. Teatr, którym przez wiele lat kierowała Pani Irena wystawił tego wieczoru spektakl "Tatu¶ pozwolił" Adolfa Walewskiego. Spektakl ten był ostatnim jaki Irena Rymowicz wyreżyserowała dla swego Teatru. Jak mówiono tego wieczoru, "komedie przecież były jedn± z pasji Pani Reżyser."

W holu otwarto wystawę na której, po raz pierwszy można było obejrzeć zdjęcia z życia teatralnego I. Rymowicz, jej liczne nagrody, ordery, odznaczenia, dyplomy honorowe, którymi była odznaczona w ci±gu swego długiego twórczego życia. Na wystawie zaprezentowano również wiersze dedykowane Pani Irenie. Wszystkie te liczne pami±tki po zmarłej, rodzina przekazała Teatrowi Polskiemu w Wilnie.

Jak trafnie zauważono, tego wieczoru Pani Irena ponownie była w¶ród nas.

R. Mic.

Na zdjęciach: spektakl "Tatu¶ pozwolił", który wystawiono w rocznicę ¶mierci Ireny Rymowicz

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 22 (511)