Średniaków jest więcej,
ale zamożnych - mniej

Ponad połowa mieszkańców Litwy twierdzi, że w ciągu minionego roku ich stopażyciowa pogorszyła się, a blisko trzecia część uważa się za biednych.
Według danych Departamentu Statystyki, 47,5 proc. mieszkańców Litwy utrzymuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa życiowa obniżyła się (potwierdziło to 50,6 proc. mieszkańców miasta i 40,7 proc. mieszkańców wsi), a 5,6 proc. mieszkańców powiedziało, że bardzo ona się obniżyła (odpowiednio 6,1 i 4,4 proc.).

42,7 proc. mieszkańców kraju stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku warunki życia nie zmieniły się, a 4,1 proc. wskazało, iż ich życie poprawiło się.

Według danych sondażu, 64,6 proc. mieszkańców kraju twierdziło, że uważają się za średniaków (w tym 65 proc. mieszkańców miasta i 63,7 proc. - wsi), 30,9 proc. - za biednych (odpowiednio 30,9 proc. i 30,7 proc.), natomiast 3,3 proc. - za całkowicie biednych (2,8 proc. i 4,4 proc.).

Tylko 1,3 proc. respondentów określiło siebie jako zamożnych (1,3 proc. mieszkańców miasta i 1,2 proc. mieszkańców wsi), a uważających siebie za bogatych w ogóle nie było.

W kwietniu roku ubiegłego jako zamożnych określiło się 1,8 proc. mieszkańców kraju, za średniaków uważało siebie 62,8 proc., za biednych - 31,7 proc., za całkowicie biednych - 3,8 proc.

W kwietniu br. dochody mieszkańców kraju, w przeliczeniu na średniego członka gospodarstwa domowego, wynosiły 389 litów miesięcznie - były o 2,3 proc. niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego (398,1 Lt miesięcznie).

Średnie wydatki konsumpcyjne gospodarstwa domowego na jednego członka w kwietniu wyniosły 391,2 Lt miesięcznie - były o 1,1 proc. mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego (395,4 Lt).

W kwietniu mieszkańcy kraju wydali na żywność i napoje bezalkoholowe średnio 166,4 Lt miesięcznie (o 6,7 mniej niż przed rokiem), na odzież i obuwie - 17,9 Lt miesięcznie (o 18,3 proc. mniej), na mieszkanie (woda, elektryczność, gaz) - 69,8 Lt miesięcznie (o 5,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym).

("Lietuvos rytas" z 29 05 2001 r.)

NG 22 (511)