Juozas ERLICKAS

Wiersze prozą
Krąg życia

Nadchodzi taki czas, że nasze życie zmienia kierunek i noga w nogę idziemy z nim wstecz.

Wielu tego nawet nie spostrzega, że gdy wracają do dzieciństwa, zamiast usiąść w piaskownicy, zasiadają w Sejmie.

I szczęśliwi przelewają z pustego w próżne.

("Lietuvos rytas" z 2 czerwca 2001 r.)

Od redakcji "NG": czyżby poeta mówiąc o piasecznicy miał na myśli "naszego" Waldemara Tomaszewskiego?

NG 23 (512)