Vida SAVIČIUNAITË

Kardynała przypomni też muzeum

Uwieczniony wspólnymi siłami

W sobotę w związku z obchodem pierwszej rocznicy śmierci kardynała Vincentasa Sladkevičiusa (1920-2000) w Kownie zgromadzili się zarówno dostojnicy kościelni, jak też państwowi.

W domu, gdzie mieszkał i zmarł V. Sladkevičius, otwarto muzeum pamiątkowe, uwieczniające materialną i duchową pamięć jego osobowości.

Odrestaurowanie i zaadaptowanie na muzeum pamiątkowe kardynała V. Sladkevičiusa tego domu, w którym mieszkał Motiejus Valančius i mieścił się Pałac Biskupi, kosztowało blisko 200 tys. litów.

Prace dla uwiecznienia pamięci kardynała sfinansowały Samorząd m. Kowna, Ministerstwo Kultury i Kowieńska Kuria Arcybiskupia.

("Lietuvos rytas" z 4 czerwca 2001 r.)

NG 23 (512)