Łotysze byli przeciw

W związku ze sprzeciwem delegacji łotewskiej na sesji Zgromadzenia Bałtyckiego, która obradowała w Rydze, zrezygnowano z propozycji powtórnego wezwania Rosji, żeby zaaprobowała stanowisko organizacji międzynarodowych w sprawie szkód, jakie w latach 1940-1991 wyrządziła okupacja byłego Związku Sowieckiego państwom bałtyckim.

W projekcie odezwy przypomniano, że nie tylko drugi zjazd deputowanych ludowych ZSRR w roku 1989, ale też Rada Europy oraz Parlament Europejski potępiły przestępstwa, jakie popełnił Związek Sowiecki w państwach bałtyckich.

W projekcie apelowano do Federacji Rosyjskiej, aby zaaprobowała stanowisko Rady Europy i Parlamentu Europejskiego.

Jednakże w odezwie nie było mowy o przeprosinach lub wynagrodzeniu wyrządzonych strat.

Zwrócenie się do Rosji w sprawie uznania strat wyrządzonych przez były Związek Sowiecki, zaproponowała delegacja estońska Zgromadzeniu Bałtyckiemu na sesji, która obradowała w Wilnie w grudniu roku ubiegłego.
Na zakończonej przedwczoraj w Rydze sesji przyjęto oświadczenie w sprawie rozszerzania współpracy Zgromadzenia Bałtyckiego i Rady Nordyckiej, apel do rządów państw bałtyckich w sprawie współpracy rejonów przygranicznych, rezolucję o wspólnym obszarze oświaty bałtyckiej.

("Lietuvos rytas" z 4 czerwca 2001 r.)

NG 23 (512)