Wizyta samorządowców z Mazowsza

W dniach 4 - 7 czerwca przebywała na Litwie i Białorusi reprezentacja samorządowców oraz grupa młodzieży ze szkół z Ujazdu, Niewiadowa i Koliszek.

W pierwszym dniu pobytu goście z rejonu Południowo - Zachodniego Mazowsza zwiedzali wileńską Starówkę. Drugi dzień wypełniła im wizyta na Białorusi i spotkania z przedstawicielami samorządu Wilejki, Związku Polaków i oczywiście z młodzieżą szkolną. W trzecim dniu nasi goście spotkali się z przedstawicielami Samorządu rejonu wileńskiego.

Kierownik grupy samorządowej, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo - Zachodniego Mazowsza, Grzegorz Swietlik odwiedził również naszą redakcję. W czasie spotkania rozmawiano o sprawach związanych z możliwością nawiązania współpracy między organizacjami pozarządowymi, o roli samorządów regionalnych w umacnianiu kontaktów międzyludzkich.

Gość redakcji został w roku bieżącym nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem "Polską Nagrodą Europejską". Godny zaznaczenia jest również fakt, iż Grzegorz Swietlik jest swym rodowodem mocno związany z Ziemią Wileńską, skąd wywodzą się jego przodkowie.

Tego samego dnia późnym popołudniem delegacja spotkała się z kierownictwem i młodzieżą ze Szkoły im. Jana Pawła II.

W ostatnim dniu pobytu delegacja odwiedziła firmę "Vervilla", zapoznając się z formami kształcenia zawodowego w naszym regionie, a po popołudniu zwiedzano zespół zamkowy w Trokach.

Inf. wł.

NG 23 (512)