"Solczance" 15 lat

W minionym tygodniu swoje 15 lecie obchodził dziecięco - młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Solczanka", działający przy Szkole Średniej im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Podczas jubileuszowego koncertu zespół zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności, swój bogaty dorobek artystyczny. Obecnie w zespole, którym kierują: Elwira Uczkuronis - kierownik artystyczny i Danuta Mureikiene - choreografia, uczestniczy ponad 80 uczni od klasy 3 do klasy 12. "Solczanka" składa się z dwóch grup chóralnych oraz grupy tanecznej. W ciągu 15 lat swego istnienia zespół wielokrotnie występował przed rodzimą publicznością solecznicką, wyjeżdżał z koncertami do wielu miejscowości na Wileńszczyźnie i Białorusi.

Na zdjęciu: tańczy "Solczanka"

Fot. Bronisława Kondratowicz

Inf. Wł.

NG 23 (512)