Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Ignas STAŠKEVIČIUS,

dyrektor generalny "Vilniaus prekyba" Największa na Litwie grupa przedsiębiorstw handlowych rozszerza sieć handlową. W Rakiszkach został otwarty nowy sklep "Taupa". Jest to 59 sklep "Taupa" i 105 sklep "Vilniaus prekyba" na Litwie.
Arűnas MARTINKEVIČIUS,

prezydent koncernu SBA Wileński Apelacyjny Sąd Okręgowy anulował postanowienie Państwowej Komisji Papierów Wartościowych w sprawie zarejestrowania emisji akcji SBA o wartości 11 mln litów. Emisja ta zwiększyłaby kapitał zakładowy koncernu do 39,5 mln litów.Alvydas RAMANAUSKAS,

poseł na Sejm, socjalliberał, został nowym przewodniczącym frakcji Nowego Związku w parlamencie. Frakcja ta liczy 28 członków. A. Ramanauskas, zanim został parlamentarzystą, był prezesem stowarzyszenia mleczarzy Litwy '''Pieno centras". Na stanowisku starosty frakcji zastąpił on skompromitowanego Gediminasa Jakavonisa.
Erikas TAMAŠAUSKAS,

socjalliberał, mer Kowna, postanowił przydzielić pieniądze osobie prywatnej, projektantowi mody Juozasowi Statkevičiusowi. Władze Kowna wsparły go 40 tysiącami litów, aby mógł pokazać swą kolekcję w Paryżu. E. Tamašauskas, mimo wielkiego zadłużenia Kowna, przystąpił do remontu swego gabinetu, wspomaga prywatnych artystów.

("Veidas", nr 23 z 2001 r.)

NG 23 (512)