Koniec roku szkolnego

Zakończył się rok szkolny w niedzielnej szkole języka polskiego działającej w Turmontach w rejonie jezioroskim. Uczniom 2B klasy, uczęszczającym w ciągu roku na zajęcia, zostały uroczyście wręczone prezenty za postępy w nauce przez panią prezes koła ZPL Weronikę Bogdanowicz.

Na zdjęciu: uczniowie i nauczycielka języka polskiego pani Janina Garszanowa. (wg)

NG 23 (512)