Wyrok na premiera - z ust prezydenta

Idea V. Adamkusa utworzenia szerszej koalicji może R. Paksasowi kosztować stanowisko

Gdy prezydent Valdas Adamkus powziął myśl utworzenia szerszej koalicji rządzącej, może być przeformowany gabinet ministrów ze zmianą jego przywódcy. "Wyrok śmierci jest już napisany, tymczasem tylko nieznana jest data" - tak wczoraj politycy mówili o zachowaniu przez Rolandasa Paksasa stanowiska premiera. V. Adamkus oświadczył, że zaakceptuje chęć socjaldemokratów przystąpienia do koalicji rządzącej.

("Respublika" z 2 czerwca 2001 r.)

NG 23 (512)