Robert Mickiewicz

IV zjazd AWPL

W minioną sobotę 16 czerwca w Wilnie odbył się IV zjazd Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Referat ze sprawozdaniem z działalności w minionej kadencję wygłosił prezes AWPL Waldemar Tomaszewski. Przed delegatami zjazdu wystąpili również przedstawiciele AWPL w Sejmie RL i administracji rządowej.

W dyskusji nad referatem prezesa i z oceną działalności AWPL i jej działaczy zechciało wziąć udział zaledwie 2 z 95 delegatów przybyłych na zjazd. 90 głosami przy 3 przeciw prezesem partii na kolejną kadencję wybrano Waldemara Tomaszewskiego. Stanowisko wiceprezesa zachowała Leokadia Januđauskienë. Wybrano 22 osobową radę naczelną partii. Delegaci zjazdu przyjęli również szereg dokumentów.

NG 24 (513)