Juozas Erlickas

Wiersze prozą
Strategia

Tonący chwyta się słomki...

Więc dlaczego rząd nie wezwie rolników, aby uprawiali więcej zbóż? Jesienią zaś zakupić słomę i złożyć w ministerstwach...

I rolnikowi dobrze, i minister mógłby wypłynąć...

("Lietuvos rytas" z 9 06 2001 r.)

NG 24 (513)