Jak film o Ziemi Ukochanej

Szanowna redakcjo
"Naszej Gazety"

Jeszcze raz spotkała mnie z waszej strony duża przyjemność, gdy odkryłam, że przesyłka zawiera artykuł Pana Mirosława Gajewskiego "Dukszty Pijarskie". Czytałam z wypiekami na twarzy, bo rzecz zawiera historię kościoła - ziemi - ludzi, najbliższą - jak sądzę - "moim" Antokolcom.

Pan Gajewski bardzo szczegółowo opracował temat, a moja ciekawość i radość była ogromna. Za ten artykuł WAM i PANU GAJEWSKIEMU jestem szczególnie wdzięczna. Jestem takim człowiekiem, którego znacznie bardziej interesuje ojcowizna z czasów, gdy chodzili po niej przodkowie, niż rzeczywistość dzisiejsza. Artykuły Pana Gajewskiego pełnią dla mnie rolę filmu o przeszłości, ziemi ukochanej, realizują to, czego nie można osiągnąć wyjeżdżając TAM, nie można zobaczyć tego, co dawno przeminęło...

Z bardzo serdecznymi pozdrowieniami,życzę najlepszego.

Romualda Kania, Wrocław

NG 24 (513)