Instytut badań nad kulturą polonijną

Drodzy Państwo!

Instytut nasz, wraz z Zakładem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Stowarzyszeniem Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie oraz z Polskim Instytutem Naukowym w Opolu, zapraszają na DRUGIE ŚWIATOWE POLONIJNE SPOTKANIE INTELEKTUALISTÓW, LUDZI KULTURY I SZTUKI "BARCELONA 2001".

Termin Spotkania: 19.10 do 24. 10.2001

Uczestnicy: Polacy z całego świata.

Miejsce Spotkania: Barcelona. W samym środku historycznej Barcelony, obok katedry i szlaku królewskiego.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 25 czerwca 2001 na adres: Ks. Czesław Nowak Instytut Badań nad Kulturą Polonijną, Kurt Eisner Str. 9

D - 81735 Monachium Tel. + 49.89/ 67.09.99.30. Faz.+49.89/430.46.97; e-mail: Cz.Nowak@gmax.de

Od redakcji: szczegółowy program spotkania oraz karty zgłoszeń można otrzymać w Konsulacie Generalnym RP oraz w redakcji "NG''.

NG 24 (513)