Do rozwiązania problemu Puńska
wystarczyłoby dobrej woli

Wyjście - zasiąść przy stole rokowań

"Obie zainteresowane strony - (polscy) pogranicznicy i kierownicy samorządu w Puńsku powinni zasiąść przy wspólnym stole i wykazać więcej dobrej woli" - tak wicemarszałek Sejmu polskiego Jan Król proponuje rozstrzygnąć problem strażnicy granicznej w Puńsku.

Powiedział to korespondentowi BNS, komentując wyniki zakończonej w niedzielę sesji Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Poselskiego. J. Król jest jednym z przewodniczących tego Zgromadzenia od powstania tej struktury w 1997 r.

Więcej uwagi obwodowi kaliningradzkiemu

Wicemarszałek Sejmu polskiego podkreślił, że Litewsko-Polskie Zgromadzenie Poselskie jest "bardzo ważną instytucją, odgrywającą wielką rolę w partnerstwie strategicznym obu krajów oraz w integracji z Unią Europejską"

Wśród podlegających rozwiązaniu kwestii wymienił on problemy gospodarcze, mianowicie budowę magistrali "Via Baltica" na terytorium Polski, usprawnienie pracy przejść granicznych, budowę mostu energetycznego z Litwy do Polski.

Jego zdaniem, ważnym problemem jest uregulowanie stosunków z obwodem kaliningradzkim, gdy Litwa i Polska ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Ministerstwa oświaty obu krajów powinny do grudnia opracować strategię rozwoju oświaty dla Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce.

Obopólne apele

Polscy parlamentarzyści wezwali kolegów z Sejmu litewskiego do przyśpieszenia zwrotu ziemi Polakom na Wileńszczyźnie, rozstrzygnięcia kwestii pisowni imion i nazwisk Polaków litewskich w języku ojczystym.

Jednocześnie Sejm polski wezwano, aby szybciej przygotował ustawę o mniejszościach narodowych, a rząd polski - do rozstrzygnięcia kwestii zmiany lokalizacji strażnicy granicznej w Puńsku.

Następna sesja Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Poselskiego odbędzie się jesienią w Wilnie już po wyborach do Sejmu polskiego.

("Lietuvos rytas" z 12 czerwca 2001 r.)

NG 24 (513)