Skarbnica wiedzy

Z książek się dowiadujemy interesujących faktów. Na przykład, że historia bibliotek sięga czasów najdawniejszej starożytności.

Już Egipcjanie posiadali zbiory zwojów papirusowych, pochodzących z XIX wieku przed naszą erą. Znalezione wśród ruin Asyrii i Babilonu gliniane tabliczki pokryte pismem klinowym także mogą uchodzić za szczątki bibliotek.

Pierwsze biblioteki na ziemiach polskich powstały przy kościołach i klasztorach. Ale nie tylko. Posiadaczami pierwszych bibliotek w Polsce były też kobiety, oczywiście te zamożne, wykształcone, z rodów książęcych, jak np. królowa Jadwiga, żona Władysława Jagiełły.

Biblioteka naszej Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie nie pochodzi aż z tak odległych czasów, ale działa już ponad trzydzieści lat. Jest naszą skarbnicą wiedzy! Czynna każdy dzień od rana do wieczora. Panie bibliotekarki, Alicja i Jadwiga służą nam radą i zawsze chętnie wskażą źródło poszukiwanej informacji. Biblioteka posiada bogatą literaturę nie tylko w języku litewskim, ale także w języku polskim i rosyjskim. Duży tu wybór literatury programowej i pozalekcyjnej.

Wielkim cymusem jest szkolna czytelnia. Przeważa tu literatura informacyjna: słowniki, encyklopedie, atlasy, tak potrzebne i pomocne przy opracowaniu tematów z różnych przedmiotów. Ogółem biblioteka i czytelnia liczy ponad 40.000 książek, których liczba wciąż wzrasta.

Zawsze jest tu tłoczno, bo wielu chce "skoczyć po rozum do książki"! Ktoś chce się sprawdzić i upewnić, ktoś rozstrzygnąć problem i wygrać spór lub odgadnąć zagadkę, czy rozwiązać krzyżówkę. Miłe i lubiane przez nas panie bibliotekarki są wyrozumiałe i cierpliwe względem naszych zapotrzebowań i nie pozwolą się zagubić i utonąć w morzu literatury informacyjnej.

W czytelni jest także wideoteka! Podczas lekcji z literatury polskiej czy też religii lub muzyki, oglądamy tu filmy.

Korzystamy z komputera, utwierdzając wiedzę zdobytą podczas lekcji informatyki, bo też w czytelni jest komputer do naszego użytku!

Cieszymy się bardzo, że chodzimy do tej szkoły i przy okazji w imieniu wszystkich uczniów korzystających z biblioteki i czytelni, chcemy podziękować pracującym tutaj paniom naszym - doradczyniom! A także wszystkim, którzy mają dobre serce i nie są obojętni na potrzeby ucznia. Bo jak się ma do dyspozycji skarbnicę wiedzy, to i nauka jest satysfakcją!

Julija Szymańska i Ewelina Słowińska, uczennice 11C klasy SzkołyŚredniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie

NG 24 (513)