Z żagli nowej polityki pozostały tylko strzępy

Różne interesy i konfrontacja liderów spowodowały upadek koalicji rządzącej

Czekali na ostatnią wieczerzę

Wczoraj socjaldemokrata Juozas Olekas przed posiedzeniem rady koordynacyjnej koalicji Nowej Polityki oświadczył z zadowoleniem, że będzie to ostatni obiad tej koalicji.

Jednakże niespełna na godzinę przed wspólnym obiadem, jeden z partnerów koalicji, lider centrystów Kćstutis Glaveckas miał nadzieję, że nie będzie to "ostatnia wieczerza".

Niebawem okazało się, że nadzieje Glaveckasa są płonne.

Po tym obiedzie rząd liberała Rolandasa Paksasa faktycznie przestał istnieć.

Na obiedzie - ultimatum

O propozycji rezygnacji ze stanowiska premiera, po półtoragodzinnym obiedzie rady koordynacyjnej R. Paksasowi jako pierwszy zawiadomił lider socjalliberałów Artűras Paulauskas.

W trakcie obiadu lider socjalliberałów A. Paulauskas otwarcie zażądał, aby R. Paksas podał się do dymisji.

("Lietuvoe rytas" z 19 06 2001 r.)

NG 24 (513)