Juozas Erlickas

Wiersze prozą
Chytrości

Oto minister podcina gałąź gospodarki, na której sam siedzi.
Spadnie. Naprawdę spadnie.
Ale gałąź, na pewno, przywlecze do domu.

(?Lietuvos rytas? z 16 czerwca 2001 r.)

NG 25 (514)